Carrière

Mensen motiveren en naar succes leiden.

RELIUS Farbenwerke GmbH hoort tot de familiegeleide PROSOL-groep en is al meer dan 125 jaar met het innovatieve merk RELIUS sterke partner van de ambacht en verfvakhandel. Met klantengerichte, efficiënte en middelgrote structuren en een passioneel team wordt winstrijke groei in de relevante markten bereikt. Waarden zoals duurzaamheid en milieubewust staan hierbij in het middelpunt van het handelen. Zeer gemotiveerde medewerkers leveren dag na dag een belangrijke bijdrage tot het succes van de onderneming. Hun know-how is het belangrijkste ondernemingskapitaal en de ontwikkeling en stimulans van de medewerkers volgt RELIUS consequent. Een prestatiegeschikte betaling, talrijke sociale diensten, alsook de afstemming van beroep en familie zijn vanzelfsprekend. RELIUS is een moderne werkgever met toekomstgerichte visie, die verantwoordelijkheid overdraagt, creatieve ideeën toelaat, stimuleert en zijn werknemers warm maakt voor de bedrijfsdoeleinden. Een vertrouwensvolle samenwerking, die op wederzijds respect, collegialiteit en waardering berust, vormt de basis voor een positief bedrijfsklimaat. RELIUS Farbenwerke GmbH leidt op en biedt vele beroepsopleiders en ontwikkelingsmogelijkheden.

Opleiding bij RELIUS

Laklaborant/e

Duur van de opleiding: 3 ½ jaar Werkgebied: Het werkgebied van de laklaboranten ligt in de ontwikkeling en fabricage van verven en lakken. Ze onderzoeken de bestanddelen, maken nieuwe mixen, controleren nieuwe grondstoffen op hun bruikbaarheid door chemische en fysische onderzoeken van de grondstoffen die voor de productie worden gebruikt. Ze zijn in de ontwikkeling van nieuwe behandelings- en opdrachtprocedures actief, stellen experimenten omtrent aansprakelijkheid op de ondergrond en over houdbaarheid op. Daarnaast houden de cursisten zich bezig met afbeits- en bindmiddelen, met primervoorbereiding en de schokbestendigheid van de lak. Beroepsvaardigheden:

 • Ontwikkelen en optimaliseren van verflaagstoffen voor verschillende werkzame stoffen, applicatiesoorten en functies
 • Uitvoeren van testen
 • Controle van producten op kwaliteit
 • Beoordeling van verflaagstoffen
 • Applicatie van verflaagstoffen
 • Uitvoeren van analytische werkzaamheden en productiecontroles
 • Documentatie van de werkprocessen en hun resultaten
 • Advies van lakgebruikers

Chemicus

Duur van de opleiding: 3 ½ jaar Werkgebied: Chemici sturen en controleren de productie-installaties in de chemische industrie. Storingen verhinderen ze al in het begin of verhelpen ze onmiddellijk. De opleiding omvat chemische en fysische grondbeginselen en microbiologische werktechnieken. De daarvoor gebruikte machines worden door chemici zelf onderhouden. Beroepsvaardigheden:

 • Controle en onderhoud van apparatuur
 • Uitvoeren van controleprocessen in werking
 • Vullen van chemicaliën in ketel en andere apparatuur
 • Controle van meetwaarden zoals druk, temperatuur, debiet en andere fysische grootheden
 • Voeren van protocolboeken over het productieverloop
 • Monstername voor de controle van de productkwaliteit
 • Uitvoeren van procestechnische methoden
 • Starten en controleren van productie-installaties

Machine- en installatieleider/-ster

Duur van de opleiding: 2 jaar Werkgebied: Machine- en installatieleiders werken in verschillende productiegebieden van de economie, bijv. in de onderneming van de chemische industrie. Beroepsvaardigheden:

 • Instellen en bedienen van machines en installaties in de productie, alsook besturing en controle van de materiaalstroom
 • Voorbereiding van werkprocessen
 • Selecteren van testprocedures en testmiddelen en toepassing ervan
 • Selecteren van werkzame stoffen en bewerking ervan volgens technische documenten
 • Selecteren van handmatige en machinale vervaardigingstechnieken en toepassing ervan
 • Gebruik van besturings- en regelingsinstellingen
 • Onderhoud en controle van machines en installaties en oplossing van storingen
 • Uitvoeren van kwaliteitsverzekerende maatregelen
 • In acht nemen van de richtlijnen van de milieubescherming en de werkzekerheid, alsook de rendabiliteit
 • Documentatie van productiegegevens
 • Afstemmen met voor- en achtergelagerde bereiken

Breroepsvormers bij RELIUS

Medewerker/-ster verkoopbinnendienst

Voorwaarden:

 • Verkoper opleiding (idealiter industrie- / administrateur)
 • Aantoonbare beroepservaring in dit bereik
 • EDV-kennis, speciale kennis in Microsoft Navision alsook MS-Office
 • Zekere kennis en ervaring in de douane-afhandeling
 • Geschreven en gesproken kennis van het Engels
 • Teamgerichte werkwijze
 • Hoge maat aan betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en belastbaarheid

Hoofdtaken:

 • Orderbewerking
 • Douane-afhandeling
 • Offertes maken
 • Registreren en bewerken van klachten in de verkoop
 • Klantenbegeleiding en communicatie in binnen- en buitenland

Medewerker/-ster magazijn / logistiek

Voorwaarden:

 • Afgesloten opleiding in magazijn- of logistiek bereik, alsook aantoonbare beroepservaring in dit bereik
 • Stapelaarattest
 • Teamgerichte werkwijze, alsook een hoge maat aan betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Hoofdtaken:

 • Bedienen van vloertransporteurs
 • Commissioneren
 • Uitvoeren van verladingen
 • Magazijnverzorging
 • Medewerking bij bestandcontroles en inventarissen

Medewerker/-ster verzending/logistiek

Voorwaarden:

 • Afgesloten verkopersopleiding, idealiter als expediteur
 • Aantoonbare beroepservaring in de verzending
 • EDV-kennis, speciale kennis in Microsoft Dynamics Navision, alsook MS-Office
 • Teamgerichte werkwijze
 • Hoge maat aan betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, toepassingsgereedheid, flexibiliteit en belastbaarheid

Hoofdtaken:

 • Zelfstandig afhandelen van alle verzendactiviteiten
 • Dispositie en termijncontrole van uitgaande vrachten
 • Bewerken van klantenklachten en schademeldingen
 • Uitvoeren van bestandscontroles en correctieboekingen
 • Opstellen van statistieken
 • Medewerking bij inventarissen